Aanmelding

De aanmelding geschiedt digitaal via het aanmeldingsformulier op de website

Wij streven er naar om binnen 14 dagen na aanmelding een eerste contact plaats met een medewerker van ISTDP-House te laten plaatsvinden, in dit gesprek wordt samen met u nagegaan of intake een zinvolle volgende stap kan zijn en hoe uw verzekering is opgebouwd.

Dit is een service van ISTDP- House en noodzakelijk omdat wij ervoor gekozen hebben geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Hierop aansluitend worden er met u afspraken gemaakt betreffende het vervolg van uw aanmelding, intake of doorverwijzing.

Voorafgaand aan het eerste intakegesprek krijgt u een klantnummer en wachtwoord toegestuurd. Vanaf dat moment kunt u via uw persoonlijke account in deze website veilig communiceren betreffende uw aanmelding en therapievraag.

Uw intakegesprek geldt als aanmelding voor behandeling. Bij aanmelding voor behandeling kunt u te maken krijgen met een wachtlijst.

 

 

Aanmeldingsformulier

  Adres

  Loading...

  Wachtlijst

  Wachtlijstprocedure; In geval van een wachtlijst geldt de volgende procedure :  het is  door de aard van de werkzaamheden in een psychotherapiepraktijk  niet altijd mogelijk om u een concrete aanduiding te bieden over de actuele wachttijd aangezien elke therapie een eigen tijdsverloop kent dat niet van tevoren vaststaat. U ontvangt echter, indien er sprake is van een wachttijd, na oriëntatie bericht zodra er gestart kan worden met de intakeprocedure. De intake-wachttijd bedraagt langer dan 6 weken.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

  Annuleren van een afspraak

  Afspraken met u gemaakt moeten worden nagekomen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhinderd bent. Als dit het geval is, laat het dan zo spoedig mogelijk weten via email.

  Zegt u de afspraak binnen 24 uur af dan ontvangt u daarvoor geen rekening. Als u de afspraak niet binnen de gestelde tijd afmeldt, dan worden de kosten van de volledige sessie bij u in rekening gebracht.

  No show bij een afspraak

  Afzegging dient te geschieden 24 uur voorafgaande aan de dag en tijd van uw afspraak, in geval u later afzegt kan uw behandelaar u een rekening sturen voor het gesprek waarop u niet verscheen. In geval van overmacht zal dit normaliter niet gebeuren. In dien u echter zonder afzegging niet komt (no show geheten) dan ontvangt u voor de gemiste sessie een rekening volgens het geldende tarief, een therapiesessie van 45 minuten € 95,-

  Crisis

  Voor crisis en andere vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw hoofdbehandelaar of de waarnemer. In het geval dat contact met hen niet tot stand kan komen kunt u  terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost.
  In vakantieperioden wordt de praktijk waargenomen door…………………….. Bergen op Zoom; tel…………………………………………..

  Medicatieadvies Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens gaat ervaren waar u hulp bij nodig hebt om deze op een gezonde manier te reguleren. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee kunt omgaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts of met de consulent psychiater door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.

  Hulp buiten kantooruren

  Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar, met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties met 112. U kunt dan het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen. Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.