CV C.L.M. (Kees) Cornelissen 

AGB code  94008398    BIG 029025751716 

Publicaties in vaktijdschriften, co-auteur in diverse wetenschappelijke boeken.

 • Kees Cornelissen; Kortdurende dynamische psychotherapie; de klinische toepassing van ISTDP in groepen. Houten: Bohn Stafleu 2007, 146 p. ISBN 978 90 313 5009 4
 • Muste, K. Cornelissen en S. Hartman (red.), Persoonlijkheidsproblemen. Beleving en Behandeling. Amsterdam: Boom 2008, 144 p. ISBN 9789085065241
 • Cornelissen C.L.M., (2002). Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in a Residential Setting: The Application of H. Davanloo’s Principles and Technique in      Residential Group-Psychotherapy, Ad Hoc Bulletin, 6 (1), 45-65
 • Cornelissen Kees L.M., and Roel Verheul, (2002). Treatment Outcome of Residential Treatment with ISTDP, Ad Hoc Bulletin, 6 (2), pp. 14-23
 • Cornelissen, C.L.M., van der Palen M.G.C.A. (1991). Kort en Goed? In De Driesprong, uitgave bij Opening van de nieuwbouw van de afdeling Kortdurende Klinische Psychotherapie voor volwassenen. Halsteren, de Viersprong
 • Cornelissen, C.L.M. (1993). Het eerste gesprek. Indicatiestelling en selectie. Handboek Groepspsychotherapie, G18, pp.1-22.
 • Cornelissen C.L.M. (2005). Understanding end Undoing of Projection: The Alien.Ad Hoc,Bulletin of the Dutch Society for Short-Term Dynamic Psychotherapy. 9, 5, 24-51.
 • Cornelissen C.L.M. (2007). The invisible Woman. Ad Hoc, Bulletin of the Dutch Society for Short-Term Dynamic Psychotherapy. 11, 3, 25-48.
 • Cornelissen C.L.M. (2001). With Davanloo under your Pillow: The ISTDP of Dr. H. Davanloo in a residential Setting, 148-201 gepubliceerd in Ten Have-de LaBije, J. (ed.), (2001). The Working Alliance in ISTDP: Whose Intrapsychic Crisis, uitgave van de VKDP, Amsterdam, the Netherlands, 201 p. 2001, ISBN 90-806335-1-8.
 • Cornelissen C.L.M. (2001). The Mouse and the Lion, 134-160 in; Natura Artis Magistra: (Un)Conscious Animals as Teachers of Short-Term Dynamic Psychotherapy, uitgave van de VKDP, Amsterdam, the Netherlands, 310 p. 2003. ISBN 90-806335-2-6
 • Cornelissen C.L.M. (2008). Making the Difference Apparant (in print), Ad Hoc Bulletin of the Dutch Society for Short-Term Dynamic Psychotherapy, 12, 2. Cornelissen C.L.M. (2001).
 • Van Compulsief tot Ego zwak,H.10, p. 104-115:gepubliceerd in;R.E. Abraham& J. Graste (red.), Koninklijke van Gorcum, Assen, ISBN 90-232-3594-0
 • Kees L.M. Cornelissen Soc.D; Long-term follow-up of residential ISTDP with patients that suffer from Personality Disorders, Ad Hoc Bulletin of the Dutch Society for Short-Term Dynamic Psychotherapy, 18, 3. Cornelissen C.L.M. (2014).

Presentaties / lezingen / workshops

Jaarlijks internationale en nationale presentaties voor congressen en workshops o.a. RINO Amsterdam, cursussen VKDP, Summerschools VKDP (laatste 2008), internationale congressen IEDTA (Los Angeles USA, Arhus Denemarken, Montreal Can., Oxford Gr. Br.), ca 40 plenaire lezingen, cursussen en workshops, met gebruik making van digitaal en analoog videomateriaal

Verenigingen / bestuurlijke ervaring

1984-2014: Bestuurslid van diverse nationale/internationale vakverenigingenFuncties:

 • Lid van de Wetenschappelijke Commissie (NVGP)
 • Ledenraad NVP v.a. 1997 tot 2002
 • Voorzitter (VKDP), opleidingscommissie VKDP, voorzitter tot 2008)
 • Voorzitter bestuur Stichting ISTDP Nederland, 1995-heden
 • Redacteur en penningmeester Ad Hoc, Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy, practice and theory, VKDP sedert 1996
 • Vice president IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association (ISTDP section)
 • Algemeen Secretaris bestuur (NVGP).
 • Bestuurslid International Association of Group Psychotherapy
 • 1985-1989: Organisator en Manager van Wereldcongres
 • Groepspsychotherapie Taken: Algehele congresorganisatie en uitvoering, 1200 deelnemers, beheer begroting van Fl. 1.000.000,-
 • Internationale reizen en onderhandelingen
 • Lid board of directors IEDTA in 2010
 • Co-opleider in ongoing Core-groep trainingen in Engeland, Noorwegen, Polen, Denemarken, Nederland, Duitsland
 • Gastdocent en supervisor/trainer staf bij de Washington School of Psychiatry, psychiatrische Klinik Modum Bad, Noorwegen, supervisor regionaal psychiatrisch ziekenhuis Drammen, Noorwegen.

Werkervaring

1983 – 1985 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Functie Docent (parttime)

Docent groepsdynamica en organisatieprocessen.

1977 – 1985 Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch, Castricum, psychotherapeut afdeling voor klinische psychotherapie, medewerker polikliniek

1975-1977; Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang, Bloemendaal. Functie Algemeen Coördinator, manager vormingswerk.

1985 – 2014; Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong, Halsteren, medewerker afdelingen KKP, Polikliniek, IKDP, teammanager Team licht/midden, sectie kortdurende en analytische programma’s (klinisch, deeltijdklinisch en poliklinisch) tot september 2011, Unitmanager Psychodynamische Psychotherapie tot september 2012, Expert ISTDP vanaf 2012, werkzaam in eigen praktijk (sedert 1982)Cornelissen Consult Anantheis Breda,vanaf januari 2014 voor 0,7 FTE.

Opleidingen

 • B.S.-a,St. Ignatiuscollege, Amsterdam 1967
 • Westerse sociologie, Vrije Universiteit Amsterdam, doctoraal 1976, c.l.
 • Specialisatie: Theoretische Sociologie, Sociale Psychologie/Andragologie, Onderwijsbevoegdheid
 • Diverse specialistische opleidingen Psychotherapie
 • Opleiding tot ISTDP therapeut vanaf 1992 tot 1998 Immersion Courses bij H. Davanloo in   Zwitserland (Basel Geneve, Amsterdam, Bern en in Canada Montréal, theoretisch technisch onderwijs, casuïstiek
 • Opleiding Core groep training ISTDP gedurende drie jaar, cursorisch onderwijs en tweewekelijkse supervisies, bij J. Ten Have-de Labije e.a. internationale supervisie en leertherapie o.a. bij Dr. A Kalpin in Toronto/Canada

Discipline

Socioloog – psychotherapeut

Registraties

Psychotherapeut (BIG )29025751716, AGB 94008398 Cornelissen Consult , Registratie als instelling CRKBO

Huidige functie

 • Expert ISTDP, hoofdopleider ISTDP Nederland
 • Tot 2014 gedurende 15 jaar hoofdbehandelaar en oprichter van de afdeling IKDP, de klinische toepassing van ISTDP in de Viersprong, R-ISTDP
 • Gespecialiseerd als klinisch en milieutherapeut bij de afdeling KKP en ISTDP van de Viersprong,
 • Opleider (leertherapeut, supervisor en cursusleider bij verschillende specialistische verenigingen voor Psychotherapie; VCgP, VKP, NVGP, VKDP, NVP, Stichting ISTDP Nederland, hoofdolpleider, voorzitter bestuur